Thông báo

Công văn số 951/QLD-MP về việc khắc phục phần mềm hệ thống cấp số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm

Công văn số 951/QLD-MP ngày 09/8/2023 của Cục Quản lý Dược về việc khắc phục phần mềm hệ thống cấp số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm

File đính kèm