Tin chỉ đạo - điều hành

Công văn số 9485/QLD-KD về việc tăng cường nhập khẩu nguyên liệu làm thuốc để nghiên cứu sản xuất thuốc phòng, chống Covid -19

Công văn số 9485/QLD-KD ngày 14/8/2021 của Cục Quản lý Dược về việc tăng cường nhập khẩu nguyên liệu làm thuốc để nghiên cứu sản xuất thuốc phòng, chống Covid -19

File đính kèm