Tin chỉ đạo - điều hành

Công văn số 939/QLD-KD về việc đảm bảo cung ứng đủ thuốc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCOV gây ra

Công văn số 939/QLD-KD ngày 05/02/2020 về việc đảm bảo cung ứng đủ thuốc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCOV gây ra

File đính kèm