Công văn thu hồi thuốc

Công văn số 9343/QLD-CL về việc thông báo thu hồi thuốc

Công văn số 9343/QLD-CL ngày 22/9/2022 của Cục Quản lý Dược về việc thông báo thu hồi thuốc

File đính kèm