Công văn thu hồi thuốc

Công văn số 9171/QLD-CL về việc thông báo thu hồi thuốc vi phạm mức độ 3 (Viên nén bao phim Vitamin C 300mg)

Công văn số 9171/QLD-CL ngày 06/8/2021 của Cục Quản lý Dược về việc thông báo thu hồi thuốc vi phạm mức độ 3 (Viên nén bao phim Vitamin C 300mg)

File đính kèm