Công văn thu hồi thuốc

Công văn số 9155/QLD-CL về việc thông báo thu hồi thuốc vi phạm mức độ 3 (Hỗn dịch uống Sucrate gel (Sucralfate 1g/5ml))

Công văn số 9155/QLD-CL ngày 05/8/2021 của Cục Quản lý Dược về việc thông báo thu hồi thuốc vi phạm mức độ 3 (Hỗn dịch uống Sucrate gel (Sucralfate 1g/5ml))

File đính kèm