Cảnh báo và thu hồi

Công văn số 9152/QLD-MP về việc đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng (Công ty CP dược phẩm Phương Nam)

Công văn số 9152/QLD-MP ngày 16/9/2022 của Cục Quản lý Dược về việc đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng (Công ty CP dược phẩm Phương Nam)

File đính kèm