Tin chỉ đạo - điều hành

Công văn số 9145/QLD-PCTTr về việc hướng dẫn việc triển khai kết nối liên thông cơ sở bán buôn thuốc

Công văn số 9145/QLD-PCTTr ngày 05/8/2021 của Cục Quản lý Dược về việc hướng dẫn việc triển khai kết nối liên thông cơ sở bán buôn thuốc

File đính kèm