Thông báo

Công văn số 9131/QLD-VP về việc tiếp nhận hồ sơ, công văn trong giai đoạn thực hiện giãn cách xã hội phòng, chống dịch COVID-19

Công văn số 9131/QLD-VP ngày 03/8/2021 của Cục Quản lý Dược về việc tiếp nhận hồ sơ, công văn trong giai đoạn thực hiện giãn cách xã hội phòng, chống dịch COVID-19

File đính kèm