Tin chỉ đạo - điều hành

Công văn số 9082/QLD-KD về việc đảm báo cung ứng các thuốc thiết yếu cho điều trị

Công văn số 9082/QLD-KD ngày 15/9/2022 của Cục Quản lý Dược về việc đảm báo cung ứng các thuốc thiết yếu cho điều trị

File đính kèm