Công văn thu hồi thuốc

Công văn số 8968/QLD-CL về việc xử lý thuốc Amoxicillin 500mg không đạt chất lượng

Công văn số 8968/QLD-CL ngày 30/7/2021 của Cục Quản lý Dược về việc xử lý thuốc Amoxicillin 500mg không đạt chất lượng

File đính kèm