Cảnh báo và thu hồi

Công văn số 8853/QLD-MP về việc đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng (Công ty TNHH dược phẩm Hoàng Liên)

Công văn số 8853/QLD-MP ngày 26/7/2021 của Cục Quản lý Dược về việc đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng (Công ty TNHH dược phẩm Hoàng Liên)

File đính kèm