Cảnh báo và thu hồi

Công văn số 8542/QLD-MP về việc đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng (Công ty TNHH thương mại mỹ phẩm Huỳnh Đỗ Cosmetics)

Công văn số 8542/QLD-MP ngày 30/8/2022 của Cục Quản lý Dược về việc đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng (Công ty TNHH thương mại mỹ phẩm Huỳnh Đỗ Cosmetics)

File đính kèm