Tin chỉ đạo - điều hành

Công văn số 8419/QLD-KD về việc đảm bảo cung ứng thuốc phòng chống dịch Covid-19

Công văn số 8419/QLD-KD ngày 17/7/2019 của Cục Quản lý Dược  về việc đảm bảo cung ứng thuốc phòng chống dịch Covid-19

File đính kèm