Danh sách CSSX được chứng nhận GMP nước ngoài

Công văn số 8346/QLD-CL về việc công bố kết quả đánh giá đáp ứng GMP của cơ sở sản xuất nước ngoài (Đợt 29)

Công văn số 8346/QLD-CL ngày 28/7/2023 của Cục Quản lý Dược về việc công bố kết quả đánh giá đáp ứng GMP của cơ sở sản xuất nước ngoài (Đợt 29)

Công văn số 8346/QLD-CL

Công bố GMP NN Đợt 29 - Danh sách Đạt

Công bố GMP NN Đợt 29 - Danh sách Điều chỉnh

Công bố GMP NN Đợt 29 - Danh sách Giải trình