Cảnh báo và thu hồi

Công văn số 8166/QLD-MP về việc đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng (Công ty TNHH một thành viên SX - TM Nguyễn Hoàng Na)

Công văn số 8166/QLD-MP ngày 24/8/2022 của Cục Quản lý Dược về việc đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng (Công ty TNHH một thành viên SX - TM Nguyễn Hoàng Na).

File đính kèm