Danh sách CSSX được chứng nhận GMP nước ngoài

Công văn số 797/QLD-CL về việc công bố kết quả đánh giá đáp ứng GMP của cơ sở sản xuất nước ngoài (Đợt 35)

Công văn số 797/QLD-CL ngày 15/03/2024 của Cục Quản lý Dược về việc công bố kết quả đánh giá đáp ứng GMP của cơ sở sản xuất nước ngoài (Đợt 35)

Công văn số 797/QLD-CL

Công bố GMP NN Đợt 35 - Danh sách Đạt

Công bố GMP NN Đợt 35 - Danh sách Điều chỉnh

Công bố GMP NN Đợt 35 - Danh sách Giải trình