Cảnh báo và thu hồi

Công văn số 7856/QLD-MP về việc đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng (Kem bôi ngoài da TRANZAZA 8g)

Công văn số 7856/QLD-MP ngày 16/8/2022 của Cục Quản lý Dược về việc đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng (Kem bôi ngoài da TRANZAZA 8g)

File đính kèm