Tin chỉ đạo - điều hành

Công văn số 7746/QLD-CL về việc xin ý kiến Đề án quy hoạch hệ thống kiểm nghiệm, kiểm định Nhà nước

Công văn số 7746/QLD-CL ngày 11/8/2022 của Cục Quản lý Dược về việc xin ý kiến Đề án quy hoạch hệ thống kiểm nghiệm, kiểm định Nhà nước

Công văn số 7746/QLD-CL

Đề án quy hoạch hệ thống kiểm nghiệm