Tin chỉ đạo - điều hành

Công văn số 7737/QLD-KD về việc tăng cường nhập khẩu thuốc, nguyên liệu làm thuốc để nghiên cứu sản xuất thuốc phòng, chống bệnh đậu mùa khỉ

Công văn số 7737/QLD-KD ngày 10/8/2022 của Cục Quản lý Dược về việc tăng cường nhập khẩu thuốc, nguyên liệu làm thuốc để nghiên cứu sản xuất thuốc phòng, chống bệnh đậu mùa khỉ

File đính kèm