Đăng kí thuốc

Công văn số 7666/QLD-ĐK về việc lựa chọn thuốc đối chứng trong NC TĐSH phục vụ ĐK lưu hành thuốc

Công văn số 7666/QLD-ĐK ngày 09/8/2022 của Cục Quản lý Dược về việc lựa chọn thuốc đối chứng trong NC TĐSH phục vụ ĐK lưu hành thuốc

File đính kèm