Tin chỉ đạo - điều hành

Công văn số 7242/QLD-GT về việc bảo đảm cung ứng, kiểm soát chặt chẽ giá thuốc điều trị cúm mùa

Công văn số 7242/QLD-GT ngày 28/7/2022 của Cục Quản lý Dược về việc bảo đảm cung ứng, kiểm soát chặt chẽ giá thuốc điều trị cúm mùa

File đính kèm