Danh sách các CSSX có thuốc VPCL phải tiền kiểm

Công văn số 7233/QLD-CL về việc công bố đợt 31 Danh sách các công ty nước ngoài có thuốc vi phạm chất lượng phải thực hiện tiền kiểm

Công văn số 7233/QLD-CL ngày 04/6/2020 của Cục Quản lý Dược về việc công bố đợt 31 Danh sách các công ty nước ngoài có thuốc vi phạm chất lượng phải thực hiện tiền kiểm

Công văn 7233/QLD-CL

Danh sách CSSX thuốc NK vi phạm chất lượng

 

Bình chọn

Theo bạn, nội dung cung cấp trên Cổng thông tin điện tử Cục quản lý dược:

Xem kết quả

Đăng ký nhận bản tin