Danh sách CSSX được chứng nhận GMP nước ngoài

Công văn số 7210/QLD-CL về việc công bố kết quả đánh giá đáp ứng GMP của cơ sở sản xuất nước ngoài (Đợt 6)

Công văn số 7210/QLD-CL ngày 03/6/2020 của Cục Quản lý Dược về việc công bố kết quả đánh giá đáp ứng GMP của cơ sở sản xuất nước ngoài (Đợt 6)

CV 7210/QLD-CL

Công bố GMP NN Đợt 6 - Danh sách Đạt

Công bố GMP NN Đợt 6 - Danh sách Điều chỉnh

Công bố GMP NN Đợt 6 - Danh sách Giải trình

Danh mục cơ sở NN đạt GMP (Đợt 1 - Đợt 6) (pdf)

Danh mục cơ sở NN đạt GMP (Đợt 1 - Đợt 6) (excel)

Bình chọn

Theo bạn, nội dung cung cấp trên Cổng thông tin điện tử Cục quản lý dược:

Xem kết quả

Đăng ký nhận bản tin