Cảnh báo và thu hồi

Công văn số 710/QLD-MP về việc đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng (Công ty TNHH Mỹ phẩm Hoa Mai Vàng)

Công văn số 710/QLD-MP ngày 28/01/2022 của Cục Quản lý Dược về việc đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng (Công ty TNHH Mỹ phẩm Hoa Mai Vàng)

File đính kèm