Tin chỉ đạo - điều hành

Công văn số 7096/QLD-ĐK về việc phản ứng có hại nghi ngờ liên quan đến viên hoàn chứa phenformin không rõ nguồn gốc, xuất xứ

Công văn số 7096/QLD-ĐK ngày 17/6/2021 của Cục Quản lý Dược về việc phản ứng có hại nghi ngờ liên quan đến viên hoàn chứa phenformin không rõ nguồn gốc, xuất xứ

File đính kèm