Tin chỉ đạo - điều hành

Công văn số 7066/QLD-CL về việc báo cáo năng lực bảo quản vắc xin Covid-19

Công văn số 7066/QLD-CL ngày 16/6/2021 của Cục Quản lý Dược về việc báo cáo năng lực bảo quản vắc xin Covid-19

Công văn số 7066/QLD-CL

Phụ lục báo cáo đính kèm