Quản lý mỹ phẩm

Công văn số 7048/QLD-MP về việc cập nhật quy định về các chất sử dụng trong mỹ phẩm

Công văn số 7048/QLD-MP ngày 25/7/2022 của Cục Quản lý Dược về việc cập nhật quy định về các chất sử dụng trong mỹ phẩm

File đính kèm