Cảnh báo và thu hồi

Công văn số 6893/QLD-MP về việc đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng (Công ty TNHH dược Đông Minh)

Công văn số 6893/QLD-MP ngày 11/6/2021 của Cục Quản lý Dược về việc đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng (Công ty TNHH dược Đông Minh)

File đính kèm