Tin chỉ đạo - điều hành

Công văn số 6634/QLD-KD về việc báo cáo về năng lực trong cung ứng, bảo quản vắc xin phòng COVID-19 (lần 2)

Công văn số 6634/QLD-KD ngày 07/6/2021 của Cục Quản lý Dược về việc báo cáo về năng lực trong cung ứng, bảo quản vắc xin phòng COVID-19 (lần 2)

File đính kèm