Cảnh báo và thu hồi

Công văn số 6304/QLD-MP về việc đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng (Công ty TNHH SX - TM Hoa Mỹ)

Công văn số 6304/QLD-MP ngày 15/7/2022 của Cục Quản lý Dược về việc đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng (Công ty TNHH SX - TM Hoa Mỹ)

File đính kèm