Công văn thu hồi thuốc

Công văn số 615/QLD-CL về việc thông báo thu hồi thuốc Tobraquin

Công văn số 615/QLD-CL ngày 19/01/2021 của Cục Quản lý Dược về việc thông báo thu hồi thuốc Tobraquin

File đính kèm