Cảnh báo và thu hồi

Công văn số 608/QLD-MP về việc đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng (Mỹ phẩm Tạ Minh Quang)

Công văn số 608/QLD-MP ngày 20/01/2020 của Cục Quản lý Dược về việc đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng (Mỹ phẩm Tạ Minh Quang)

File đính kèm