Công văn thu hồi thuốc

Công văn số 6058/QLD-CL thông báo thu hồi thuốc vi phạm mức độ 3 (Dung dịch uống Atisalbu (Salbutamol 2mg/5ml))

Công văn số 6058/QLD-CL ngayf 27/5/2021 của Cục Quản lý Dược thông báo thu hồi thuốc vi phạm mức độ 3 (Dung dịch uống Atisalbu (Salbutamol 2mg/5ml))

File đính kèm