Tin chỉ đạo - điều hành

Công văn số 5966/QLD-PCTTr về việc kiểm tra việc bán thuốc Tamiflu

Công văn số 5966/QLD-PCTTr ngày 11/5/2020 của Cục Quản lý Dược về việc kiểm tra việc bán thuốc Tamiflu

File đính kèm

Bình chọn

Theo bạn, nội dung cung cấp trên Cổng thông tin điện tử Cục quản lý dược:

Xem kết quả

Đăng ký nhận bản tin