Tin chỉ đạo - điều hành

Công văn số 5966/QLD-PCTTr về việc kiểm tra việc bán thuốc Tamiflu

Công văn số 5966/QLD-PCTTr ngày 11/5/2020 của Cục Quản lý Dược về việc kiểm tra việc bán thuốc Tamiflu

File đính kèm