Tin chỉ đạo - điều hành

Công văn số 5742/QLD-KD về việc báo cáo số lượng tồn kho và tình hình sản xuất, nhập khẩu thuốc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do COVID-19 gây ra

Công văn số 5742/QLD-KD ngày 21/5/2021 của Cục Quản lý Dược về việc báo cáo số lượng tồn kho và tình hình sản xuất, nhập khẩu thuốc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do COVID-19 gây ra

Công văn số 5742/QLD-KD

Công văn số 2510/QLD- KD ngày 17/3/2020