Cảnh báo và thu hồi

Công văn số 5648/QLD-MP về việc đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng (Công ty CP hóa mỹ phẩm Xuân Thịnh)

Công văn số 5648/QLD-MP ngày 28/6/2022 của Cục Quản lý Dược về việc đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng (Công ty CP hóa mỹ phẩm Xuân Thịnh)

File đính kèm