Cảnh báo và thu hồi

Công văn số 5556/QLD-MP về việc đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng (Công ty TNHH Dược Mỹ phẩm Nam Khang)

Công văn số 5556/QLD-MP ngàu 04/5/2020 của Cục Quản lý Dược về việc đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng (Công ty TNHH Dược Mỹ phẩm Nam Khang)

File đính kèm