Đăng kí thuốc

Công văn số 5527/QLD-ĐK về việc ngừng nhận hồ sơ cấp, gia hạn giấy đăng ký lưu hành thuốc (Công ty TNHH thương mại Dược phẩm Úc Châu, Công ty R.X. Manufacturing Co., Ltd)

Công văn số 5527/QLD-ĐK ngày 26/5/2023 của Cục Quản lý Dược về việc ngừng nhận hồ sơ cấp, gia hạn giấy đăng ký lưu hành thuốc (Công ty TNHH thương mại Dược phẩm Úc Châu, Công ty R.X. Manufacturing Co., Ltd)

File đính kèm