Thông báo

Công văn số 5329/QLD-KD về việc báo cáo về năng lực trong cung ứng, bảo quản vắc xin phòng COVID-19

Công văn số 5329/QLD-KD ngày 13/5/2021 của Cục Quản lý Dược về việc báo cáo về năng lực trong cung ứng, bảo quản vắc xin phòng COVID-19

Công văn số 5329/QLD-KD

Phụ lục I - Báo cáo năng lực cung ứng vắc xin

Phụ lục II- Thông tin một số loại vắc xin

Phụ lục III - Danh sách cơ sở nhập khẩu, bảo quản vắc xin