Cảnh báo và thu hồi

Công văn số 530/QLD-MP về việc đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm (Công ty TNHH một thành viên Beautizone)

Công văn số 530/QLD-MP ngày 16/02/2020 của Cục Quản lý Dược về việc đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm (Công ty TNHH một thành viên Beautizone)

File đính kèm

Bình chọn

Theo bạn, nội dung cung cấp trên Cổng thông tin điện tử Cục quản lý dược:

Xem kết quả

Đăng ký nhận bản tin