Cảnh báo và thu hồi

Công văn số 530/QLD-MP về việc đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm (Công ty TNHH một thành viên Beautizone)

Công văn số 530/QLD-MP ngày 16/02/2020 của Cục Quản lý Dược về việc đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm (Công ty TNHH một thành viên Beautizone)

File đính kèm