Cảnh báo và thu hồi

Công văn số 529/QLD-MP về việc đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm (Công ty TNHH công nghệ và môi trường Vành Đai Xanh)

Công văn số 529/QLD-MP ngày 16/02/2020 của Cục Quản lý Dược về việc đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm (Công ty TNHH công nghệ và môi trường Vành Đai Xanh)

File đính kèm