Đăng kí thuốc

Công văn số 511/QLD-ĐK về việc đính chính thông tin trong Quyết định cấp giấy ĐKLH

Công văn số 511/QLD-ĐK ngày 14/01/2020 của Cục Quản lý Dược về việc đính chính thông tin trong Quyết định cấp giấy ĐKLH

File đính kèm