Danh sách các CSSX có thuốc VPCL phải tiền kiểm

Công văn số 4976/QLD-CL công bố đợt 34 Danh sách các công ty nước ngoài có thuốc vi phạm chất lượng

Công văn số 4976/QLD-CL ngày 06/5/2021 của Cục Quản lý Dược công bố đợt 34 Danh sách các công ty nước ngoài có thuốc vi phạm chất lượng

Công văn số 4976/QLD-CL

Danh sách các CSSX thuốc nước ngoài có thuốc vi phạm chất lượng - Đợt 34