Cảnh báo và thu hồi

Công văn số 4889/QLD-MP về việc đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng (Công ty cổ phần thương mại Imexco Việt Nam)

Công văn số 4889/QLD-MP ngày 15/5/2023 của Cục Quản lý Dược về việc đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng (Công ty cổ phần thương mại Imexco Việt Nam)

File đính kèm