Cảnh báo và thu hồi

Công văn số 4878/QLD-MP về việc đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng (Công ty TNHH Tân Hà Lan)

Công văn số 4878/QLD-MP ngày 09/6/2022 của Cục Quản lý Dược về việc đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng (Công ty TNHH Tân Hà Lan)

File đính kèm