Cảnh báo và thu hồi

Công văn số 4848/QLD-MP về việc đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng (Công ty cổ phần Oceanpharma và Công ty TNHH Dược Mỹ phẩm Quang Xanh)

Công văn số 4848/QLD-MP ngày 12/5/2023 của Cục Quản lý Dược về việc đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng (Công ty cổ phần Oceanpharma và Công ty TNHH Dược Mỹ phẩm Quang Xanh)

File đính kèm

Bình chọn

Theo bạn, nội dung cung cấp trên Cổng thông tin điện tử Cục quản lý dược:

Xem kết quả

Đăng ký nhận bản tin