Cảnh báo và thu hồi

Công văn số 4848/QLD-MP về việc đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng (Công ty cổ phần Oceanpharma và Công ty TNHH Dược Mỹ phẩm Quang Xanh)

Công văn số 4848/QLD-MP ngày 12/5/2023 của Cục Quản lý Dược về việc đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng (Công ty cổ phần Oceanpharma và Công ty TNHH Dược Mỹ phẩm Quang Xanh)

File đính kèm