Cảnh báo và thu hồi

Công văn số 4830/QLD-MP về việc đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng (Công ty TNHH TP LANKA, Công ty TNHH MP Hoa Mai Vàng, Công ty TNHH SX - TM thiết bị y tế HAPPICARE)

Công văn số 4830/QLD-MP ngày 06/6/2022 của Cục Quản lý Dược về việc đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng (Công ty TNHH TP LANKA, Công ty TNHH MP Hoa Mai Vàng, Công ty TNHH SX - TM thiết bị y tế HAPPICARE)

File đính kèm