Cảnh báo và thu hồi

Công văn số 4776/QLD-MP về việc đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng (Công ty TNHH HMP Tiến Thịnh Phát)

Công văn số 4776/QLD-MP ngày 02/6/2022 của Cục Quản lý Dược về việc đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng (Công ty TNHH HMP Tiến Thịnh Phát)

File đính kèm