Thông báo

Công văn số 4692/QLD-CL về việc dự thảo Đề án quy hoạch hệ thống kiểm nghiệm, kiểm định Nhà nước về dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng

Công văn số 4692/QLD-CL ngày 22/4/2020 của Cục Quản lý Dược về việc dự thảo Đề án quy hoạch hệ thống kiểm nghiệm, kiểm định Nhà nước về dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng

Công văn 4692/QLD-CL

Đề án quy hoạch

Phiếu khảo sát

Bình chọn

Theo bạn, nội dung cung cấp trên Cổng thông tin điện tử Cục quản lý dược:

Xem kết quả

Đăng ký nhận bản tin